اواسط سال ٨۵ بود که به همراه محسن بوالحسنی و هم به پیشنهاد او شروع به ترجمه مجموعه کامل شعرهای ریچارد براتیگان کردیم و اواخر سال ٨٧ اولین جلد مجموعه با نام " خانه ای جدید در آمریکا" منتشر شد و اکنون در آغاز سال ٨٩ جلد دوم این مجموعه با نام "لطفا این کتاب را بکارید" چاپ شد و به تازگی در اختیار پخش قرار گرفته است. گفتنی است این کتاب شامل ۶ دفتر از مجموعه اشعار براتیگان می شود و با انتشار این کتاب می توان گفت کلیه شعرهای رسمی و چاپ شده این شاعر امریکایی به فارسی ترجمه شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. محسن را نمی دانم اما خودم به نوعی غمگینم چون می فهمم که ۴ سال از همه خاطرات شیرینم دور شده ام و پیرتر. و اما بعد از همه این مقدمه چینی ها بخش کوچکی از کتاب مذکور را در ادامه می خوانید. امید که مقبول افتد.ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


و خداوند لغت تمامی اهل جهان را آشفته ساخت
ترجمه های سینا کمال آبادی
درباره وبلاگ
سینا کمال ابادی

نویسنده و مترجم- پژوهشگر در حوزه اسطوره شناسی - کتاب های منتشر شده و در دست انتشار : خانه ای جدید در آمریکا (جلد اول شعرهای ریچارد براتیگان- نشر رسش- چاپ زمستان 87), آنها مشغول مردن اند - گزیده شعرهای آن سکستون( نشر چشمه - چاپ پاییز 88) لطفا این کتاب را بکارید(جلد دوم شعرهای ریچارد براتیگان- نشر رسش - بهار 89)- . همچنین همکاری با مطبوعات کشور
RSS Feed